Over ons

Kerkboek is de internetboekhandel van de Stichting Docete.

Kerkboek.nl is ontstaan als samenwerkingsproject tussen een aantal christelijke uitgevers en de Regionale Dienstencentra van de PKN.  
Door de sluiting van van de Regionale dienstencentra van de Protestantse Kerk in 2008 zijn helaas ook de daar gevestigde documentatiecentra gesloten. Wij proberen een nieuw netwerk op te zetten bij instellingen die over een bibliotheek met inzage mogelijkheden beschikken. Zodra wij beschikken over redelijk uitgeruste inzagecentra zullen wij dit op onze site kerkboek melden.
Intussen zijn wij met een selectie van materialen regelmatig aanwezig op de  kerkelijke beurzen/studiedagen die op veel plaatsen in Nederland georganiseerd worden. Heeft u belangstelling voor een boekentafel tijdens uw beurs of activiteit neem dan contact met ons op om u te informeren over de mogelijkheden.
Op de agenda op deze site melden wij plaatsen en data.  

In toenemende mate wordt de informerende rol overgenomen door de website en internetboekhandel. Door het toevoegen van meer informatie, soms met afbeelding van de omslag en een PDF met een stuk inhoud om te lezen, kun je ook thuis virtueel 'bladeren' in de boeken.

Stichting Docete heeft geen winstoogmerk, eventuele baten uit de activiteiten worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe uitgaven op het terrein van kunst en kerk. 

 

DISCLAIMER

Op de toegang tot en gebruik van de website kerkboek zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Stichting Docete behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. 

- Hoewel stichting Docete de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren aanvaardt stichting Docete geen aansprakelijkheid voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. 

- Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van stichting Docete zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. 

- Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze webpagina's mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.

 

Inhoud winkelmandje

geen producten

voor alle DOCETE
uitgaven :
www.docete.nl

_______________

Overzicht van Iona
uitgaven:

 

____________________

Het nieuwe LIEDBOEK
voor thuis en kerk:
 

_________________

VERZENDKOSTEN
2,50
per bestelling.
Vanaf
 €  50,--
gratis verzending.
_________________

Veilig betalen met: